Skip to content

כיתת אמן

 

כיתת אמן

מידי חודש, בכל יום שישי האחרון בחודש, נקיים כיתת אמן. כיתת האמן פתוחה לתלמידי ובוגרי בית הספר נקודת מגוז‘, סטודנטים למקצועות העיצוב והאמנות וכן לאמנים חובבים ומקצועיים מכל תחומי האמנות. בכל כיתת אמן נעסוק בהיבט מסוים של עולם הרישום והציור, נבחן אותו לעומק וניישם אותו בפועל. בין הנושאים בכיתות האמן הקרובות: בחירה ופיתוח רעיון, בחירת שפה אמנותית, בניית קומפוזיציה, טכניקות עבודה מתקדמות, ישום חוקי פרספקטיבה ברישום ועוד.

 

כיתת האמן תתקיים בשעות הבוקר בסטודיו המואר והמרווח של נקודת מגוז, ותאפשר לאמנים מכל התחומים להרחיב את ההכרות שלהם עם היבטים מגוונים בעולם הרישום והציור. בנוסף אנו מזמינים תלמידים ויוצרים לבחור לעצמם פרוייקט מתמשך, עליו יוכלו לעבוד ברצף לאורך כמה מפגשים של כיתת האמן ולקבל ייעוץ, הנחייה וליווי במסגרת זו.