Skip to content

קו האופק

 

רישום אקדמי הוא שיטת רישום אוניברסאלית המבוססת על תורת הפרספקטיבה, שמקנה כלים מקצועיים המאפשרים לאמן לרשום כל אובייקטבין אם מתוך התבוננות ובין אם מהדמיוןבצורה מדויקת, וליצור בדומימד המחשה ריאליסטית של תלתמימד.

בית הספר נקודת מגוז הוא בית ספר יחיד מסוגו בארץ המתמחה בלימוד רישום וציור אקדמי, והוא הוקם על ידי פיודור בזובוב וודים קופטייבסקי, שני מורים וותיקים למקצועות הרישום והאמנות המובילים את תחום הרישום האקדמי בישראל.

בית הספר נקודת מגוז מציע מגוון רחב של קורסים, למתחילים, מתקדמים ולאנשי מקצוע ובהם: רישום וציור אקדמי, רישום וציור אנטומיה, מכינה ללימודים גבוהים במקצועות עיצוב, אדריכלות ואנימציה, רישום לאנימטורים, רישום למעצבי מוצר, רישום לאדריכלים, רישום למעצבי פנים, רישום למעצבי אופנה ועוד.