Skip to content

רישום למעצבי מוצר

רישום למעצבי מוצר

עבור מעצבי מוצר רישום אינו מותרות, אלא כלי עבודה הכרחי ומרכזי לפיתוח רעיונותיהם. השימוש בתוכנות ממוחשבות מאפשר אמנם להציג תוצר מוגמר, מעוצב ומלוטש, אולם רישום ידני הוא עדיין כלי מרכזי בתהליך הפיתוח של המוצר, באמצעותו ניתן ליצור סקיצות קונספטואליות וצורניות ולהציג אפשרויות וביטויים שונים של המוצר, תוך כדי התהליך.

 

תכנית קורס רישום למעצבי מוצר כוללת יסודות רישום, טכניקות בנייה והצללה, כלים להעברת רעיון אל הדף בצורה מדויקת, מיומנויות רישום מתקדמות ועוד. זהו קורס מעשי השם דגש על הקניית כלים טכניים ומיומנויות רישום ועל פיתוח שפה עיצובית אישית. במהלך הלימודים יתנסו המעצבים בכל שלבי פיתוח צורני של מוצר, ויפתחו יכולות רישום מגוונות ומתקדמות, שישמשו אותם בעבודתם המקצועית.