Skip to content

ציור אקדמי

 

 

 

ציור אקדמי מבוסס על האסכולה הרנסאנסית ועל שיטות הציור הקלאסיות. במסגרת השיעורים יתנסו התלמידים בטכניקות מגוונות של ציור בצבעי שמן, ובהן ציור בשכבות (כולל ציור באמבר, קובלט וצבעים משלימים), מיזוג צבעים, ציור בשכבה אחת – שיטת “רטוב-על-רטוב” ועוד  

השיעורים יתמקדו בציור טבע דומם, כאשר בכל שלב בקורס יתמודדו התלמידים עם ציור של אובייקטים מורכבים יותר

הקורס שם את הדגש על פיתוח מיומנויות ציור אקדמי, כולל הבנה מעמיקה של תורת הפרספקטיבה, חוקי קומפוזיציה והעברת אובייקט מן המציאות או הדמיון אל בד הציור. בהלך הקורס יוכל כל תלמיד להתנסות במגוון שיטות לציור בצבעי שמן, ולחקור לעומק את טכניקת הציור המועדפת עליו מבחינה אישית ואמנותית