Skip to content

הנחייה ללימודי עיצוב ואדריכלות

מזה כעשור אנו עוסקים בהנחיה למקצועות העיצוב ואדריכלות

ההנחיה מבוססת על מפגשים אישיים (לפעמים בקבוצות קטנות), ומתרת המפגשים אלה היא לגלות איזה תחום לימודים

במקצועות היצירה, עשוי להתאים יותר, או להתקדם עוד יותר בתחום שנבחר מראש

במקביל ותוך כדי עוסקים בלימודי יסודות הרישום ועשיית עבודות תלת מימד מהם גם מורכב תיק עבודות בהמשך

מחיר התוכנית:

קורס יסודות רישום אקדמי 2500 ש”ח

קורס הנחיה 2000 ש”ח

בסה”כ 4500 ש”ח