Skip to content

מבצע לשבועיים הקרובים

by admin on October 18th, 2015

imageהשנה האקדמית החלה ונקודת מגוז יוצא במבצע מיוחד וחד פעמי לשבועיים הקרובים: מגוון קורסים המונים 10 מפגשים בני 3 שעות כל אחד, ב1800 ש”ח כולל מע”מ. מדובר ב: יסודות רישום אקדמי, רישום אדריכלי, רישום למעצבים, יסודות הציור, מבוא לאנטומיה. בתום השבועיים, המחיר חוזר ל2000 ש”ח הרגילים. כולם מוזמנים

Comments are closed.